#8 Det vidste du ikke om Krise- og Kollegastøttemedarbejderen

Oprettet d.

Har du mon nogensinde oplevet problemer, kriser eller voldsomme oplevelser på din arbejdsplads? Måske kom én af dine kollegaer til skade, blev syg eller blev udsat for fysisk eller psykisk vold. Måske var det dig selv, der blev påvirket…

På langt de fleste arbejdspladser opstår sådanne situationer fra tid til anden. Og på langt de fleste arbejdspladser har man heldigvis også en plan for, hvordan man håndterer situationerne. Planen indeholder ofte et tilbud om psykologhjælp til medarbejderne gennem et såkaldt psykolognetværk. Dette indebærer, at medarbejderne kan ringe til en psykolog, såfremt de oplever noget på arbejdspladsen, der kræver psykologhjælp.

Hos KANT PSYK har vi en plan – en helt anden plan. Planen hedder Krise- og Kollegastøtte og er allerede implementeret på mange arbejdspladser landet over. Men hvad er en krise- og kollegastøttemedarbejder? Det korte svar er, at det er én af dine kollegaer, der er uddannet til at kunne tale med dig om de svære situationer, du måtte opleve i kraft af dit arbejde. Det lange svar kommer her:

Tanken bag Krise- og Kollegastøtteordningen er overordnet set, at man i første omgang tager sig af de akutte situationer på arbejdspladsen – fremfor at kontakte en psykolog med det samme. Oplever man stress, vold, konflikter, mobning eller andet, der påvirker medarbejderen, kontakter man en krise- og kollegastøttemedarbejder på den givne arbejdsplads – eller en anden arbejdsplads i ordningen – , og sammen finder parterne en tid til en samtale. Kollegastøttemedarbejderen kan tilbyde det antal samtaler, vedkommende finder nødvendigt. Omvendt henviser krise- og kollegastøttemedarbejderen videre til psykolog eller anden behandling, hvis vedkommende vurderer, at egne kompetencer ikke længere slå til.

Én fordel ved at tage sig af de akutte situationer på arbejdspladen er tilgængeligheden. En krise- og kollegastøttemedarbejder er tilgængelig på arbejdspladsen, og det er tydeligt for alle ansatte, hvem de skal henvende sig til, hvis en akut situation skulle opstå. Man skal derfor ikke først til at finde ud af, om man skal tale med en psykolog, om man har ret til at tale med en psykolog, og hvordan man kommer i kontakt med psykologen. Det at hjælpen findes på arbejdspladsen gør selve håndteringen af den akutte situation mindre kompliceret og mere ligetil.

En anden fordel er krise- og kollegastøttemedarbejderens kendskab til arbejdspladsen, arbejdets art og de eventuelle problematikker, arbejdet kan flankeres af. Det faktum, at en medarbejder ikke først skal til at forklare en given psykolog om sin arbejdsplads, sit arbejde, arbejdets problematikker osv., har vist sig fordelagtigt. Medarbejderen kan således springe mange indledende dele af en samtale over og kan hurtigt komme i gang med kernen i problemet.

Erfaringen har vist, at en medarbejder netop pga. denne tilgængelighed er mere tilbøjelig til at søge hjælp og derved hurtigere søge en løsning på sine problemer. Dette giver i sidste ende mindre sygefravær, hvilket som en direkte følge herfra munder ud i en besparelse for arbejdspladsen.

Hvis du gerne vil læse mere om Krise- og Kollegastøtte, så se her.
Vil du gerne lære mere om Krise- og Kollegastøtte? Se vores kursus her

Ziggie - en del af teamet bag KANT PSYK