Generelle oplysninger


KANT PSYK ApS
CVR-nr. 37837407
Hovedgaden 55C
2970 Hørsholm

mail@kantpsyk.dk
6133 7184 / 6133 7140

 

Betaling

Du kan betale med Dankort, MobilePay, Mastercard, VISA, JCB, American Express og Diners Club.

KANT PSYK tager ikke kortgebyrer.

Beløbet hæves på dit kort, når en kursustilmelding er gennemført.

Som virksomhed kan der betales via faktura eller EAN-nr.
 

Kursustilmelding og -afmelding ved fysiske kurser

Tilmelding sker som udgangspunkt elektronisk via www.kantpsyk.dk. Når en tilmelding er foretaget, er den bindende.

Skulle der opstå et behov for at annullere en tilmelding, skal dette ske skriftligt til mail@kantpsyk.dk.

Ved annullering af en tilmelding mindre end 4 uger før første dag i arrangementet, opkræves den fulde kursuspris. Beløbet tillægges moms. Dette gælder uanset årsag til annulleringen - også fx akut opstået sygdom og tilskadekomst.

Hvis din tilmelding til et kursus ikke sker som led i dit erhverv, og du kan betegnes som forbruger jf. Forbrugeraftaleloven, har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen løber fra dagen for aftalens indgåelse. Meddelelse om fortrydelse skal sendes pr. mail til mail@kantpsyk.dk. Ved formulering af din mail kan du bruge den standardfortrydelsesformular, som fremgår af Forbrugeraftalelovens bilag 3. Meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten skal være utvetydig. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten sendes inden fortrydelsesfristens udløb.

Såfremt tilmelding sker mindre end 4 uger før første kursusdag i et arrangement, påbegynder vi straks efter tilmeldingen at bestille kursusmaterialer, forplejning, bookinger på kursusstedet mm. Hvis fortrydelsesretten udøves inden for dette tidsrum, skal der betales et beløb til KANT PSYK ApS, der står i rimeligt forhold til omfanget af de ydelser, der er leveret indtil det tidspunkt, hvor fortrydelsesretten blev udøvet, sammenlignet med fuld opfyldelse af aftalen.

Du kan ikke fortryde købet ved blot ikke at møde op på et kursus.

Er du selv forhindret i at benytte din kursusplads – fx pga. sygdom – kan du sende en anden i dit sted, hvis det på forhånd er aftalt med os.

 
Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb indenfor fristen for fortrydelse, får du dine penge tilbage. Bemærk dog, at de til enhver tid gældende gebyrer pålagt af Nets eller andre betalingsløsninger ikke refunderes.
 

Kursusmaterialer

Alle kursusmaterialer såvel fysiske som digitale er copyright-beskyttede. Misbrug af materialerne retsforfølges. Trykte kursusmaterialer udleveres udelukkende ved fysisk fremmøde på det pågældende kursus.

 

Betingelser for afbestilling af et bestilt arrangement

Får du brug for at afbestille dit bestilte arrangement, bedes du kontakte os hurtigst muligt på mail@kantpsyk.dk.

Der gælder følgende:

  1. Afbestiller du mere end 6 uger før det aftalte tidspunkt for arrangementets begyndelse, opkræver vi IKKE betaling.
     
  2. Afbestiller du mindre end 6 og mere end 4 uger før det aftalte tidspunkt for arrangementets begyndelse, opkræver vi 50 % af den aftalte pris.
     
  3. Afbestiller du mindre end 4 uger før det aftalte tidspunkt for arrangementets begyndelse, opkræver vi 100 % af den aftalte pris.

 

Betingelser for køb af digitale kursuspakker

For private

Bemærk, at en digital kursuspakke købt hos KANT PSYK er personligt og ikke må deles med andre.

Der er således altid tale om en enkeltbrugerlicens, der udelukkende må anvendes af den fysiske person, der har købt den digitale kursuspakke.

I tilfælde af en brugers misligholdelse af nærværende vilkår og KANT PSYK´s handelsbetingelser er KANT PSYK i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ved køb af en digital kursuspakke har en privat køber ret til at fortryde sit køb i 14 dage regnet fra købstidspunktet. Ved fortrydelse mister man adgangen til kursuspakken.


I erhvervsforhold

Måtte en juridisk person ønske adgang til en digital kursuspakke, skal der købes en brugerlicens til hver fysisk person, som skal have adgang til kursuspakken. Dette vedrører fx en arbejdsplads, hvor der dermed skal købes et antal digitale kursuspakker svarende til det antal personer, der skal have adgang.

I tilfælde af en brugers misligholdelse af nærværende vilkår og KANT PSYK´s handelsbetingelser er KANT PSYK i tillæg til eventuelt krav på vederlag for uberettiget udnyttelse af det licenserede berettiget til erstatning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. KANT PSYK er yderligere berettiget til at opkræve en konventionalbod på kr. 10.000,00 pr. overtrædelse af vilkårene. Betaling heraf lovliggør ikke misbruget.

 

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os på mail@kantpsyk.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus (https://naevneneshus.dk/)

 
Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal på http://ec.europa.eu/odr

 

 


 

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 21. november 2022