Krisestyring

7.350,00 DKK

(ekskl. moms)

En del af din uddannelse til krisepsykolog

 • Forstå psykologien bag katastrofer, terror og krig
 • Brug din faglighed i ukendte situationer
 • Træf beslutninger under pres
   

På 2 dages kursus garanterer vi, at du får solid forståelse for:

 • Psykologien bag store og komplekse beredskabshændelser
 • Reaktioner hos de involverede
 • Erfaringer fra vellykkede krisestyringsindsatser
 • Krisekommunikation
 • Praktisk krisestyring og tilrettelæggelse af psykologarbejdet under pres

Du bliver undervist af Ziggie & Henrik, som er førende eksperter indenfor krisepsykologien i Danmark.

Kurset er naturligvis godkendt på specialistniveau af Dansk Psykolog Forening.

 

Om kurset

Krisestyring er vores kursus om psykologien bag store og voldsomme beredskabshændelser – altså hændelser, hvor større eller mindre dele af samfundets beredskab bliver aktiveret.Det kan dreje sig om store ulykker, katastrofer, terrorangreb eller krig.

Kurset henvender sig primært til psykologer og lignende faggrupper, der skal løse krisepsykologiske opgaver – fx i krisepsykologiske netværk, regioner og kommuner. Mange psykologer i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) indgår mere eller mindre fast i kommunens kriseberedskab. Og det er ofte dem, der bliver kaldt på, når der sker noget voldsomt i kommunens institutioner og skoler.

På kurset ser vi også deltagere fra andre fagområder – fx beredskab, politi, sundhedsvæsen, NGO’er og virksomheder, der arbejder med kritisk infrastruktur.

Ved store beredskabshændelser bliver der brug for mange fagpersoner, der kan varetage psykologiske og psykosociale opgaver i forhold til borgerne. Der skal tages højde for både de primære ofre, deres pårørende, arbejdspladser, lokalsamfund og det øvrige samfund. Og der skal løses opgaver af både akut og længerevarende karakter.

Vi begynder kurset med at se på psykologien bag ulykker, katastrofer, terrorangreb og krig. Vi ser nærmere på, hvordan de store og måske endda ultimative hændelser påvirker os mennesker, og hvordan vi bedst forstår vores egne roller som fagpersoner.

En del af kurset handler om, hvilke psykiske reaktioner, vi ser hos de mange forskellige grupper, der bliver involveret i en alvorlig hændelse – lige fra det enkelte offer til beslutningstagerne på skadestedet. De fleste reaktioner er almindelige og nærmest forventelige. Men når hændelserne bliver meget store, ser vi ind i mellem reaktioner, der kan være vanskelige at forstå. Det skyldes sandsynligvis, at de afspejler situationer, vi måske aldrig har oplevet før – og som vi ikke engang kunne forestille os.

Ved store beredskabshændelser aktiverer regionerne deres psykosociale beredskab. Det involverer en lang rækker andre aktører – primært kommunerne og staten – som på kort tid skal have en masse fagpersoner til at gøre det rigtige her og nu. Der er ikke tid til at opfinde noget nyt, og alle skal på forhånd kende deres ansvar, roller og opgaver. Der skal ydes psykisk førstehjælp, etableres krisestøtte og social assistance, og et antal borgere skal henvises til kriseterapi. For at skaffe det nødvendige antal fagpersoner, må også private aktører og frivillighedsorganisationer træde til, og der bliver mange mennesker at holde styr på og lede i den rigtige retning.

På kurset taler vi om, hvordan et skadested er opbygget og hvilken ledelse, du skal arbejde under. Vi taler om håndtering af pårørende, tilskuere, krisekommunikation, informationsmøder og krisestyringslog. Du kommer til at få styr på din egen praktiske krisestyring, og vi klæder dig på til at styre dit battlemind og træffe beslutninger under pres.

Vi ser nærmere på erfaringer fra store og komplekse hændelser i ind- og udland, og vi arbejder med forskellige cases, som hjælper dig til at håndtere mange af de dilemmaer, du vil møde i en skarp krisestyringsopgave.

Kurset handler kort sagt om alt det, vi aldrig håber at møde, men som vi omvendt ikke ønsker at møde helt uforberedt. Når du går hjem, har du værktøjskassen fyldt med vigtig viden og en god portion redskaber, som er lige til at tage i brug, den dag det bliver nødvendigt. Og husk: Når det virkelig går galt, må nogen træde til og foretage sig noget meningsfuldt. Det kunne fx være dig.

Se programmet for kurset her. Bare klik på billedet  ↙︎

Prisen inkluderer

 • Undervisning
 • Professionelle trykte kursusmaterialer
 • Morgenmad, frokostbuffet, eftermiddagskage samt adgang til kaffe, te, vand og frugt hele dagen

Datoer

 • 28.-29. oktober 2024 (Vejle)

Se adressen på dit kursussted her


Information vedrørende kursusdeltager
 • Navn på kursusdeltager(e)

  Navn på kursusdeltager(e)

 • Uddannelsesbaggrund

  Uddannelsesbaggrund

 • E-mail på kursusdeltager(e)

  E-mail på kursusdeltager(e)

stk.