Traumebehandling

14.995,00 DKK

(ekskl. moms)

Vil du være krisepsykolog?
Kursus for psykologer og andre behandlere i psykotraumatologisk intervention
 


 
 • Du bliver den bedste til krise- og traumeterapi
 • Du får knivskarpe metoder til at hjælpe dine klienter til grundig bearbejdning
 • Du bliver helt sikker i dit terapeutiske arbejde

På 4 dages kursus garanterer vi, at du får:

 • En helt ny og dybdegående krise- og traumeforståelse
 • Fuldkommen sikkerhed i psykoterapi med kriseramte og traumatiserede klienter
 • Konkrete og gennemprøvede terapeutiske teknikker
 • Effektive metoder til integration af traumatiske erindringer
 • De bedste værktøjer til at sende klienter godt videre i livet

Du bliver undervist af Ziggie & Henrik, som er førende eksperter indenfor krisepsykologien i Danmark.

Kurset er naturligvis godkendt på specialistniveau af Dansk Psykolog Forening.

Prisen inkluderer

 • Undervisning
 • Professionelle trykte kvalitetsmaterialer
 • Morgenmad, frokostbuffet, eftermiddagskage samt adgang til kaffe, te, vand og frugt hele dagen

Datoer

 • 4.-7. december 2023
 • 21.-24. maj 2024
 • 2.-5. september 2024

Kurset foregår i Vejle. Se adressen på dit kursussted her
 


Om kurset og metoden

Traumebehandling er en metodeuddannelse i krise- og traumeterapi. På uddannelsen lærer du metoden Struktureret Krise- og Traumebearbejdning, og du kommer også til at træne den under kyndig vejledning, så du bliver helt tryg i at anvende den overfor alle de klienter og patienter, du arbejder med i din hverdag. Metoden kan anvendes i både kortere og længere samtaleforløb.

Metoden har grundlæggende til formål at adskille de forskellige delelementer i traumatiske oplevelser, så det bliver klart for både klient/patient og behandler, hvilke enkeltdele, der reelt udgør traumatiseringen. Det sker ud fra den betragtning, at det aldrig er hele den samlede oplevelse, der er selve problemet, men enkeltstående episodiske elementer, fx sanseindtryk, der er lagret i centralnervesystemet på en uhensigtsmæssig måde. Ved at isolere disse enkeltdele sammen med klienten/patienten bliver det nemmere at integrere dem i hukommelsessystemet i en mere hensigtsmæssig form, så de er nemmere at tage med sig i det videre liv. Det bliver desuden nemmere for klienten/patienten at se, hvordan traumet evt. også trækker tråde til andre oplevelser tidligere i livet og derudover også sætter spor og smitter af på aktuelle problematikker i den aktuelle hverdag.

Struktureret Krise- og Traumebearbejdning bygger på forskellige tilgange til eksponeringsterapi, som er de metoder, der primært er anbefalet til behandling af traumer og deres følgevirkninger. Rent teoretisk befinder vi os i et meget spændende krydsfelt mellem de kognitive, metakognitive, ACT-baserede, psykodynamiske og eksistentielle tilgange til psykoterapi. Du får således fyldt godt med redskaber, teknikker, trips, tricks og andet godt i din terapeutiske værktøjskasse - alt sammen noget, du også kan bruge i andre sammenhænge. Og vi garanterer dig, at du kan gå direkte ud og bruge alle dine nye kompetencer lige efter kurset. 

Kurset indeholder naturligvis lidt indledende teori, men hovedvægten er lagt på netop det, du ikke kan læse dig til – nemlig metoden. Vi viser, hvordan vi i praksis anvender den, og vi gennemgår den grundigt trin for trin, så det er helt tydeligt, hvordan den er bygget op. Undervejs henviser vi naturligvis til relevant litteratur, film du med fordel kan se og podcast, der vil styrke dine nye kompetencer. Så kan du selv gå hjem og dykke mere ned i netop det, du har behov for at vide mere om. Så i stedet for at gennemgå en masse teoretisk grundviden, vil vi hellere bruge tiden på at give dig mulighed for at arbejde med metoden i praksis. På den måde får du mest mulig værdi med hjem, og du bliver mere sikker i at skulle hjem og anvende metoden på dine egne klienter/patienter.

De fire dage er intensive og tæt pakket med ny viden og metodetræning. Og du skal nok få lov at stille alle dine spørgsmål undervejs, og vi giver dig et grundigt indblik i, hvordan vi selv anvender metoden i vores kliniske arbejde.

Kurset er oprindeligt tiltænkt Specialistuddannelsen i Psykotraumatologi for psykologer, og det var også her, det først blev godkendt. Siden er andre fagnævn fulgt med, og kurset er nu godkendt til alle specialistuddannelserne - dog på lidt forskellige moduler.

Se programmet for kurset her. Bare klik på billedet  ↙︎


Information vedrørende kursusdeltager
 • Navn på kursusdeltager(e)

  Navn på kursusdeltager(e)

 • Uddannelsesbaggrund

  Uddannelsesbaggrund

 • E-mail på kursusdeltager(e)

  E-mail på kursusdeltager(e)

stk.
Beskrivelse

Litteratur
Se vores liste med anbefalet litteratur her.

Ida og Christian fortæller på 1 minut, hvad de har fået ud af kurset

 

Sanne fortæller på 1 minut, hvad hun har fået ud af kurset